PATAKÉRT | Sárospatakon is legyőzhető a FIDESZ!

Sárospatakon is legyőzhető a FIDESZ!


Kik és miért gondolták úgy, hogy egy új helyi civil szervezetet kell létrehozni és ennek színeiben kell az önkormányzati választáson jelölteket állítani?

Komoly gondok mutatkoznak Sárospatak társadalmi szövetében, amelyek elsődleges megnyilvánulása a működő, önmozgó közösségek hiányában érhető tetten. Több sárospataki értelmiségi már a 2018-as parlamenti választások, valamint a 2019-es EP választások előtt szerveztek fórumokat, találkozókat, nyilvános vitát a képviselőjelölteknek, pártvezető politikusok bevonásával, ellenzéki és kormánypártok meghívásával (utóbbiak nem fogadták el a felkérést). Az érdeklődés és az ezeken az alkalmakon megfogalmazódó elégedetlenség és a város fejlődésének tapasztalható lassulása indította el a közös gondolkodást a „valamit mindenképpen tenni kell” – irányba. Az ellenkező oldalon álló ellenzéki politikai pártok közötti összefogás elérte Sárospatakot is, így kézenfekvő volt, hogy széles összefogásban rejlő lehetőséget meg kell ragadni a lehetséges változtatások érdekében.

Mikor és hol alakult meg az egyesület?

Az egyesület Sárospatakon alakult 2019. júliusában.

Milyen fő céljai vannak és hogyan tud/fog együttműködni a pártok helyi szervezeteivel?

A civil szervezet létrehozók egyik legfőbb célja, hogy megállítsák az elvándorlást és Sárospatakot egy sokkal élhetőbb, szerethetőbb várossá tegyék. Fontosnak tartják a helyi lakosság megélhetésének, kulturális gazdagodásának, közügyekben való tájékozottságának és érdekvédelmének erősítését. Céljaik megvalósítása érdekében polgármester- és képviselőjelölteket kívánnak állítani az október 13-i helyhatósági választásokra.
A pártokkal kölcsönös érdekeken nyugvó megállapodások születnek a választások és a további együttműködés lehetőségének kereteiről.

Ez a szervezet lesz egy ú.n. helyi választási ernyőszervezet, melynek neve alatt a pártok egymás között elosztva a jelölteket versenybe szállnak a mandátumokért?

Magam úgy fogalmaznám meg, hogy sikerült a politikai pártoknak megérteniük, hogy a civil összefogásban sok erő és tartalék van még. A jelöltek felkérése is civil oldalról induló kezdeményezéssel kezdődött el, egyeztetésekkel természetesen, így a pártok által tett javaslatokat is beépítve az alakuló listába. Hozzá kell tennem, hogy a jelöltek szinte kivétel nélkül párton kívüliek.

Tehát egy fideszes jelölttel szemben csak egy ellenzéki jelölt lesz a választókörzetekben a városban?

Ez volna a célravezető terv, hiszen minimum hat mandátumot meg kell szereznünk annak érdekében, hogy hatékony munkát tudjunk majd végezni a testületben. Bízunk benne, hogy a jelenlegi vezetéssel szintén egyet nem értő, tehát esetleg ellenük indulni szándékozó egyéni jelöletekkel meg tudjuk értetni, hogy a kérdésben megfogalmazott erő széthúzása, tehát gyengítése nem lehet érdeke senkinek.

Mely pártok vannak benne ebben az elképzelésben? Nehéz volt velük egyezségre jutni? Melyik párt mennyi jelöltet állíthat a körzetekben?

A helyi választásokkal kapcsolatos terveinek megvalósítására megfogalmazott céljaink eléréhez az egyesület bírja több politikai párt támogatását: DK, MSZP, Jobbik, Momentum, Mindenki Magyarországa Mozgalom. A jelölt indítással kapcsolatban nem voltak egyeztetési problémák. Az egyesület és a pártok képviselői közösen állították össze a jelölt listát, amit nem azért volt nehéz megtenni, mert nem értettünk volna egyet a jelöltek személyével, hanem mert az emberek nagyon nehezen mernek közéleti szereplést vállalni, félelmeik vannak és tapasztalatlanok. Hadd álljon itt Bibó István gondolata: „A közügyek elhanyagoltsága vagy méltatlan emberek kezébe való kerülése egyedül a tisztességes emberek kezdeményezésének hiánya és közéleti bátortalansága miatt történik.” Szeretnénk ezen változtatni Sárospatak jövője érdekében.

Lesz közös, „egyetlen egy” ellenzéki polgármester jelöltjük?

Igen. A 2014-es helyhatósági választásokkal szemben, ahol csak egyetlen polgármester jelölt indult el a mandátumért, idén lesz az ellenzéknek közös polgármester jelöltje.

Megvan már ez a személy? Ha igen, ki ő és mit várnak tőle? Ha még nincs meg, mikorra várható személyének megnevezése?

Megvan már a jelölt, a megnevezésével azonban még várunk. Mit várunk el tőle? Azt, hogy legyen ő a „primus inter pares”, azaz első az egyenlők között. Építse vissza a partnerségi viszonyokat Sárospatakon a város életének minden szereplőjével gazdasági, kulturális, szociális és minden egyéb szakmai és társadalmi területen annak érdekében, hogy Sárospatak újra a sárospatakiaké lehessen, akik szeretettel, szívesen és aktívan vesznek, vehetnek részt közösségük ügyeinek intézésében, saját sorsuk tevőleges alakításában. Ez két oldalú tevékenység, hiszen a hatalomban lévőknek lehetővé kell ezt tenni minden eszközzel, az emberek közösségeinek pedig élni kell ezzel a lehetőséggel, mint az egyetlen olyan helyes viszonyulási formával, amelyből senki sem maradhat ki.

Az eddigi választási eredmények, ha nem is leküzdhetetlen, de jelentős szavazatszám előnnyel bíró Fidesz többséget mutatnak Sárospatakon. Hogyan, mivel, milyen programmal kívánják a különbséget ledolgozni és meggyőzni a bizonytalanokat és mind többeket, hogy az Önök jelöltjeire voksoljanak októberben?

A programunkat a jelöltek megnevezésével együtt fogjuk ismertetni. Mi – több oknál fogva – nem intézhetjük el programunkat a „Folytatjuk” szlogennel. A FIDESZ „jelentős szavazatszámait” megvizsgálva, összehasonlítva az öt évvel ezlőtti helyhatósági, a 2018-as parlementi és a 2019-es EP választások ismert adataival, van okunk optimizmusra. Sárospatakon a FIDESZ legyőzhető, ha van egy csapat és ha a város polgárainak többsége támogatja, hogy változás megtörténjen.

Kikre számítunk? - Azok a választópolgárokra, akik:

  • az előző választásokra elmentek és a FIDESZ ellen szavaztak,
  • akik eddig nem menetek el szavazni, mert nem láttak reális alternatívát,
  • akik józan jobboldali érzületű szavazóként az országos politikában a FIDESZT támogatják, de helyben nem.

A 10.000 sárospataki választópolgár 50-60 százaléka ez, azaz 5-6.000 ember. Rájuk számítunk, mert ebben rejlik az igazi összefogás lehetősége: Sárospatakon a FIDESZ legyőzhető!!


Kapcsolat

patakert@patakinfo.hu

Kérdése van? Csatlakozni szeretne? Ha jövőképünk és terveink felkeltették érdeklődését és kapcsolatba szeretne lépni a PATAKÉRT csapattal,kérjük, írjon levelet a fenti email címre.

Csetneki József - +36 20 569 67 58

Fent vagyunk a facebookon is!

Az ellenzéki pártok támogatásával

  • mszp_logo
  • dk_logo
  • momentum_logo
  • jobbik_logo
  • mm_logo

Események


PATAKÉRT - Sárospatak 2019.

Kiadó: Patakért Egyesület
Cím: 3950 Sárospatak, Petőfi Sándor u. 22. II/4.
Felelős kiadó és felelős szerkesztő: Vigyikán Csaba, az Egyesület elnöke