PATAKÉRT | Nyílt levél

Nyílt levél

Prokop Viktornak, a Sárospatak nevű közéleti újság, a Hegyalja Televízió és a sarospatak.hu weboldal szerkesztőjének


Tisztelt sárospataki Összmédiáért Felelős Barátunk!

Pár hete olvashattuk az interneten, hogy a Sárospatak közéleti újságot háztartási eszközként használók felemelték szavukat egy, a sárospataki civil választási összefogást minősítő szerkesztőségi vélemény miatt. Ön nem kereste meg a név szerint is érintett pataki polgárokat annak érdekében, hogy reagálhassanak a szerkesztőség álláspontjára, amely nyilvánvalóan elfogult volt.

Azután láthattuk a Hegyalja Televízió egyik műsorában a sárospataki FIDESZ képviselőjelölteket és polgármesterjelöltet részletesen bemutató összeállításukat, ugyanitt a Lokálpatrióta Egyesület által választásokon elindított jelölteket is megismerhette a médiafogyasztó sárospataki lakosság az Ön szerkesztésében.

Augusztus 24-től indult a helyhatósági választások kampánya. A Sárospatak közéleti újság augusztus 30-án napvilágot látott számában találkozhattunk kifejezetten FIDESZ-KDNP-s politikai hirdetéssel a címlap alján…

Megkeresésünkre, miszerint a Patakért Egyesület polgármester- és képviselőjelöltjei is szeretnének felületet kapni a bemutatkozásra a város közéleti lapjában azt a választ adta, hogy legfeljebb egy névsort tudnak leközölni, mert nem foglalkoznak a helyhatósági választásokkal ettől bővebben. Mondta ezt a fenti történések után pár nappal, héttel.

Ön bizonyára újságíró, így vonatkoznak önre az Újságírói Etikai Kódex szabályai. Amennyiben nem vonatkoznának valamilyen oknál fogva, úgy Ön vagy nem újságíró, vagy etikátlanul végzi dolgát. Engedje meg, hogy néhány, kiragadott részletre ezúton is felhívjam figyelmét:

„A kódex alkalmazása szempontjából a tájékoztatást foglalkozásszerűen végző újságíró az,

  • aki tagja valamelyik bejegyzett újságírói szövetségnek,
  • akit a bejegyzett tömegtájékoztatási eszköz felelős szerkesztője megbízólevéllel látott el.”

„2. §
Újságírói szabadság, felelősség

2.3. A munkaadó, a szerkesztő, a tulajdonos nem korlátozhatja az újságíró véleményalkotási, világnézeti, közlési szabadságjogait.”

„4. §
Valósághű tájékoztatás és lelkiismeretesség

4.2. A korrekt tájékoztatást sérti, és ezzel etikai vétséget követ el, aki akadályozza a valóság feltárását, illetőleg munkatársainak megnehezíti annak kiderítését.”

„5. §
Helyreigazítás

5.2. Helyreigazítási kötelezettség nélkül is meg kell adni a válasz lehetőségét annak, akit a cikk, műsor személy szerint és hátrányosan érintett. A válasz sem sérthet becsületet, személyhez fűződő jogokat.
5.3. Az újságírói etika megkívánja, hogy a lapot, műsort, annak tartalmát érintő ügyekben bírálókkal, panaszosokkal, reagálókkal lelkiismeretesen foglalkozzanak a szerkesztőségek.”

„7. §
A visszaélés tilalma

7.1. Visszaél az újságírói foglalkozással, aki tények elhallgatásáért vagy közléséért az érdekeltektől anyagi előnyt kér vagy fogad el, aki jogtalan előny elérése céljából közzététellel vagy közzé nem tétellel fenyeget.
7.5. Ha az újságíró más vonatkozású anyagi függőség mellett látja el újságírói, szerkesztői feladatát, (például a helyi sajtó munkatársai) sérti az újságírói etikát, aki az újságíró, szerkesztő kényszerű anyagi függőségét felhasználva, beavatkozik az újságíró, szerkesztő tevékenységébe.”

A vállára nehezedő óriási felelősség talán nem feledteti Önnel, hogy egy újságíró a nép barátja, így a miénk is. Ezen felül a nyilvánosság felkent védelmezője, a demokrácia és az emberek és közösségeik ellen ható erőkkel folytatott szűnni nem akaró küzdelem élharcosa.

Újfent újságírót említettünk. Kérjük hát, hogy rendezze viszonyát munkaadói irányába, rendezze viszonyát az hivatása irányába (mint újságíró), és rendezze viszonyát az újságírói etikát meg nem tartó tevékenysége során a félreinformált, így kétségtelenül manipulált sárospataki polgárok felé! Gyakoroljon önkritikát és vonja le a megfelelő konzekvenciákat a jövőre nézve!

Addig is, kérjük gondoskodjon a választási törvényben is előírt médiaegyensúly biztosításáról.

Tisztelettel várjuk intézkedését!

Sárospatak, 2019. szeptember 23.

Patakért Egyesület


Kapcsolat

patakert@patakinfo.hu

Kérdése van? Csatlakozni szeretne? Ha jövőképünk és terveink felkeltették érdeklődését és kapcsolatba szeretne lépni a PATAKÉRT csapattal,kérjük, írjon levelet a fenti email címre.

Csetneki József - +36 20 569 67 58

Fent vagyunk a facebookon is!

Az ellenzéki pártok támogatásával

  • mszp_logo
  • dk_logo
  • momentum_logo
  • jobbik_logo
  • mm_logo

Események


PATAKÉRT - Sárospatak 2019.

Kiadó: Patakért Egyesület
Cím: 3950 Sárospatak, Petőfi Sándor u. 22. II/4.
Felelős kiadó és felelős szerkesztő: Vigyikán Csaba, az Egyesület elnöke