Terveink

A megújuló Sárospatak programja


Minden város lelki és szellemi közösség, egyben gazdasági és társadalmi tér is.

Sárospatak a rendszerváltás után egy élettel teli iskolaváros volt; a Zemplén és Tokaj-Hegyalja egyik fontos központja.
A város telve volt diákokkal, pezsgő kulturális élettel, számos munkahely vonzotta ide a régióból az embereket, emelkedtek az ingatlanárak.
Sárospatak gazdagsága és hírneve évszázadokig összekapcsolódott a Tokaji Borral, a Rákóczi családdal és a Református Kollégiummal. Ma az idelátogató turisták szinte észre sem veszik, hogy Magyarország leghíresebb borvidékének egyik központjában járnak.

13 év telt el azóta, hogy városunkat a Fidesz irányítja.
Nem mondhatjuk azt, hogy ennek a 13 évnek nem voltak eredményei; sajnos azonban azt kell látnunk, hogy az EU pénzekből finanszírozott (fel)újítások nem illeszkednek egy olyan átfogó tervbe, mely a város fejlesztését, élhetőbbé és vonzóbbá tételét szolgálná.
A túlárazott fejlesztésekkel a város Fideszes vezetése nem a sárospataki polgárok érdekében cselekedett. Így az elmúlt 13 évben folyamatosan csökkent a lakosság száma; a pataki diákok, akik nagyvárosokban szereznek diplomát már csak látogatóba jönnek haza, a jó szakmunkások Németországba, Ausztriába járnak dolgozni, egyre többen kerekednek fel, hogy Budapesten vagy éppen Angliában próbáljanak szerencsét. A felsőfokú végzettségűek között különösen nagyarányú az elvándorlás, ami ma már az oktatás, az egészségügyi rendszer fenntartását, a város működését is veszélyezteti.

Patakért programunkban ezért tartjuk fontosnak:

Olyan gyarapodó kisvárost szeretnénk,

 • ahol évről évre újabb munkahelyek jönnek létre a vállalkozói szektorban, támogatják az innovatív új vállalkozásokat, csökkentik a fölösleges szabályozásokat;
 • ahol a városvezetés kiáll a vállalkozók támogatása, a munkahelyteremtés mellett és megbecsüli a létező vállalkozásokat;
 • ahol a városvezetés aktívan lobbizik az egykor a város híres iskoláiban végzett diákok körében, hogy hozzák ide cégüket, fektessenek be szülővárosuk jövőjébe.

Ezért célunk:

 • a nagy iparvállalatok helyett sok kis vállalkozás, önfoglalkoztató vállalkozók és távmunkában dolgozó jól képzett fiatalok idecsábítása;
 • elkülönített pénzügyi alap létrehozása az iparűzési adóból, az itt működő cégek és külső tanácsadók bevonásával;
 • a Sárospatakon működő cégekkel közösen kidolgozni, hogyan tudjuk vonzóbbá tenni a várost a hazahívni kívánt fiatalok és más, cégüknek székhelyet, családjuknak lakhelyet kereső vállalkozók számára;
 • új vállalkozások támogatása, az üzleti terveik megvalósításához, az induló időszak áthidalására támogatási rendszer kiépítése (infrastruktúra-fejlesztés, „inkubátor-ház”, mindezt az érintettek bevonásával);
 • a Patakról és a térségből elszármazott, egykori pataki diákok felkeresése, annak érdekében, hogy vállalkozásaikat, vagy azok egységeit érdemes Sárospatakra telepíteni;
 • törekvés arra, hogy a pataki beruházásokat pataki és térségi vállalkozások végezzék;
 • a városban és térségben működő vállalkozások szakember szükségletének felméréséhez igyekszünk igazítani a képzést, oktatást;
 • a meglévő ingatlan és bérlakás-állomány hasznosítása, bérlakások kialakítása, elsődlegesen fiatalok számára;
 • a frekventált területen lévő önkormányzati ingatlanokat vállalkozásokban, turisztikai projektekben hasznosítani, amelyek jól képzett munkaerőt, fizetőképes turistákat vonzanak.

 • ahol az üzletek, a hivatalok, az egészségügyi ellátás és a szolgáltatások nyitvatartása, illetve elérhetősége igazodik a dolgozó emberek napirendjéhez (munkaidőn túl is elérhetőek);
 • ahol működik a városi tömegközlekedés;
 • ahol a városi tereken lehet sétálni;
 • ahol napközben is lehet parkolni;
 • ahol lehet biciklivel közlekedni;
 • ahol adottak a kulturált szórakozás és igényes szabadidő eltöltésének lehetőségei.

Ezért célunk:

 • a városi szolgáltatások (egészségügy, sport, kultúra, szabadidős tevékenységek) működésének újragondolása;
 • az itt élő emberek igényeihez, időbeosztásához alkalmazkodó szolgáltatások kigondolása, amelyek a nagyvárosból visszatérő fiatalok számára is vonzóak lehetnek;
 • rugalmasabb városi közlekedés és biztonságos bicikli utak kiépítése.

 • ahol a döntéselőkészítési folyamat és a határozatok is átláthatók, nyilvánosak, mindenki számára elérhetőek - éppen ezért szükséges az elmúlt évek döntéseinek és gazdálkodásának az átvilágítása;
 • ahol a város vezetése nyitott az új ötletekre, a kívülről érkező kezdeményezésekre;
 • ahol élet- és működőképesek a politikai szférától független közösségek, hallatják hangjukat, az Önkormányzatnak és egymásnak is partnerei.

 • ahol több nevelési elven működő, de egyaránt magas színvonalú, jó szolgáltatást nyújtó intézmény közül választhatnak a családosok, akik itt képzelik el az életüket;
 • ahol az oktatási intézmények között együttműködés van;
 • ahol az iskolák, az oktatás magas minőségéhez az önkormányzat több módon, a tanárok díjazásán keresztül is hozzájárul pl. tanulmányi szerződésekkel;
 • ahol a pataki pedagógusképzés, tanítóképzés és felsőfokú oktatás visszanyerheti régi fényét.

 • ahol a városon belüli kerékpáros közlekedést kijelölt biciklis utak, útvonalak és biciklis sávok segítik, amelyek elérnek a környező településekig;
 • ahol a városvezetés támogatásával egyre nagyobb teret nyer a megújuló (nap)energia;
 • ahol télen is tiszta a levegő;
 • ahol tiszták és rendezettek a parkok és városi zöldövezetek (nem csupán a bevárosban);
 • ahol minden évben sok fát ültetnek.

 • ahol a történelmi városmag műemléki épületei fenntartható funkciót nyerve megújulnak;
 • ahol a történelmi épületek a város lakossága által is használt terek, az ide látogatók számára pedig valódi élményt nyújthatnak;
 • ahol a város egyedülálló épített örökségét 21. századi igényeknek megfelelő, vonzó és jól használható sétáló utcák, sétányok és terek kötik össze;
 • ahol az értékőrző módon megújított városmagot elkerülő utak és a városközponton kívül parkolók veszik körül;
 • ahol megújul a vasútállomás és a buszpályaudvar környezete;
 • ahol vannak modern, jól használható, biztonságos játszóterek.

 • ahol a város vezetése turisztikában és vendéglátásban érdekelt vállalkozásokkal együtt dolgozik a város turisztikai vonzerejének erősítésén;
 • ahol a történelmi emlékek mellett élményt nyújtanak a város természeti kincsei: a vizek, a hegyek és a borok;
 • ahol a város vezetése törekszik arra, hogy a Bodrog ismét az evezősök és fürdőzők kedvelt célpontja legyen, sétányokkal, csónakházakkal, strandokkal és víz tisztaságának garantálásával;
 • ahol a végardói fürdő egy modern, 21. századi élmény- és gyógyfürdő;
 • ahol a város és környéke turisztikai lehetőségeit egy jól szerkesztett, többnyelvű honlap és egy kézbe vehető, megvásárolható album mutatja be;
 • ahol helyi termékekből és minőségi emléktárgyakból válogathatnak az idelátogatók;
 • ahol megismerhető és élményként átélhető a város évszázados történelmi, kulturális és borászati öröksége.

Ezért célunk:

 • érdekeltségi alapon szerveződő egyeztetési rendszer kialakítása a Sárospatakon működő, múzeumi, kulturális, oktatási, egyházi, gazdálkodó és civil szervezetekkel;
 • tanácsnok alkalmazása a turizmus problémáinak megoldására, lehetőségeinek kiaknázására mérhető, teljesítmény centrikus formában;
 • színvonalas, fizetőképes, turistákat vonzó városi és térségi rendezvények szervezése (ennek részeként, szakkiállításokon történő részvétel és a testvérvárosi kapcsolatok tovább építése).

 • ahol a városvezetés aktív szereplő a Tokaji Borvidék fejlesztési ügyeiben;
 • ahol a régió és a város is összemérhető egy európai (pl. osztrák) hasonló adottságú borvidékkel;
 • ahol a városvezetés dolgozik azon, hogy a Tokaji Borvidék és a Zemplén minél több turistát vonzzon és a zempléni-, hegyaljai táj megőrizze természeti szépségét, zöld és lehetőleg érintetlen maradjon;
 • ahol a város vezetése törekszik arra, hogy a környező kisebb településekkel közösen alakítsák, fejlesszék a közlekedést, döntsenek területfejlesztési beruházásokról;
 • ahol a szőlő- és bortermelés biztos megélhetést jelent.

 • ahol az újság, a honlap, a televízió nem propaganda eszköz, hanem olyan fórum, ahol megvitatjuk közös dolgainkat és ahol kritikus vélemények is helyet kapnak;
 • ahol a város lakosságát, közösségeit bevonják a döntések előkészítésébe, hiszen a lakosság ellenére, a lakosság nélkül nem lehet közösséget építeni;
 • ahol város vezetése élő kapcsolatot ápol az egykori pataki diákokkal;
 • ahol a városvezetés rendszeresen egyeztet a zempléni városokkal és a kistérség településeivel;
 • ahol a városvezetés felismerve, hogy két szomszédos kisváros (Sárospatak-Sátoraljaújhely) összefogva többet érhet el, törekszik az együttműködésre;
 • ahol a testvérvárosi kapcsolat valóban közösségek, szakmák, cégek közötti élő kapcsolat, amiből kézzel fogható előnyök származnak;
 • ahol a városvezetés a helyi történelmi egyházakkal működő párbeszédre, a város érdekét kölcsönösen szolgáló együttműködésre törekszik.

Ezért célunk:

 • szükséges a belső kapcsolatrendszer újjáépítése – közösségfejlesztés, szervezetek, személyek szintjén egyaránt.
 • Élő, rendszeres kapcsolat kiépítése a városban működő intézményekkel, közösségek kel, (fenntartótól függetlenül), egyházakkal, vállalkozásokkal.
 • a jövő „kitalálásába” aktívan be kell vonnunk a fiatalabb generációkat is.

 • ahol a városnak olyan közlekedési stratégiája van, amelynek keretein belül lehetőség nyílik új közlekedési rend, beruházások és projektek kidolgozására;
 • ahol a városi és a város környéki közlekedés igazodik az utazó, iskolába, munkába járó emberek igényeihez;
 • ahol a városvezetés igyekszik elkerülni a közlekedési dugók kialakítását, megelőzi a parkolási problémákat és támogatja a biciklis közlekedést.

Ezért célunk:

 • körforgalom telepítése az arra alkalmas kereszteződésekbe;
 • Eötvös utca visszaállítása a városba be- és kiáramló forgalom elvezetésére;
 • helyi közlekedés újratervezése (úthálózat, tömegközlekedés);
 • Kispatak gyalogos elérhetőségének és közlekedésének megoldása.

 • ahol a városvezetés és a hozzá kapcsolódó szervezetek helyi vállalkozásokkal szeretné megoldani saját feladatait, és erre ösztönöz minden sárospataki vállalkozást, szervezetet;
 • ahol a helyi vállalkozások, szolgáltatók előnyt élveznek, hiszen helyben, a városnak adóznak és itt adnak munkát helyi embereknek.

Ezért célunk:

 • támogatni fogjuk a helyi termékeket, a helyi termelőket, kis vágóhíd, tej- és húsüzem és gyümölcsfeldolgozó kialakítását;
 • törekedni fogunk arra, hogy a helyi termékek a piacon külön megjelöléssel szerepeljenek és a szolgáltatások minél nagyobb területén legyen helyi vállalkozó.

 • ahol a két város, Sárospatak és Sátoraljaújhely között hosszú távú, kölcsönös érdekeken nyugvó, a helyi társadalmak lehető legtöbb szereplőjére kiterjedő partneri kapcsolat alakul ki;
 • ahol a térségi együttműködés lehetőségeink kiaknázása minél több közös projektben megvalósulhat.

Ezért célunk:

 • törekedni fogunk a bennünket körülvevő települések önkormányzataival is megkeresni és működtetni azokat az együttműködési formákat, amelyek erősíthetik a régió, Zemplén lehetőségeit, az itt élő emberek életkörülményeit.

A 2019-es helyhatósági választások történelmi lehetőséget kínálnak a sárospataki helyi társadalom, nagyobbik, nem FIDESZ-es oldalán élőknek.

A civilek és az ellenzéki politikai pártok együttműködésének lehetséges előnyei már a 2014-es választások előtt is felmerültek, de akkor még sem a politikai pártok, sem mi magunk nem álltunk készen arra az összefogásra, amely most létrejött Sárospatakon.

Az idei választáson nagyon nagy szüksége lesz Sárospataknak azokra, akik 2014-ben nem mentek el voksolni, mert nem lehetett választani, csak szavazni.

Nagyon nagy szüksége lesz Sárospataknak arra a több mint 667 ellenszavazóra, akik ugyan nem választhattak, mégis így kívánták kifejezni véleményüket.

Nagyon nagy szüksége lesz Sárospataknak Önökre, akik a 2018-as parlamenti választáson és az EP választáson mind a FIDESZ jelöltje ellen szavaztak és az ellenzéki pártokat támogatták.

Ha Önök, akik ezekre a választásokra nem mentek el, de most eljönnek szavazni, és ránk szavaznak, ha Önök, akik az említett három szavazásra elmentek, de az ellenzékre szavaztak, most MIND ELJÖNNEK EGYÜTT, NYERNI TUDUNK!

NYERNI TUD SÁROSPATAK!!

Patakért Egyesület
Sárospatak, 2019. szeptember 9.


Kapcsolat

patakert@patakinfo.hu

Kérdése van? Csatlakozni szeretne? Ha jövőképünk és terveink felkeltették érdeklődését és kapcsolatba szeretne lépni a PATAKÉRT csapattal,kérjük, írjon levelet a fenti email címre.

Csetneki József - +36 20 569 67 58

Fent vagyunk a facebookon is!

Az ellenzéki pártok támogatásával

 • mszp_logo
 • dk_logo
 • momentum_logo
 • jobbik_logo
 • mm_logo

Események


PATAKÉRT - Sárospatak 2019.

Kiadó: Patakért Egyesület
Cím: 3950 Sárospatak, Petőfi Sándor u. 22. II/4.
Felelős kiadó és felelős szerkesztő: Vigyikán Csaba, az Egyesület elnöke